БългарияОбщество

АКСУ стартира срещи с местните и държавни власти за подобряване на качеството на социалните услуги

Как да се подобри координацията между държавните и местни структури, за да бъде гарантирано качеството на социалните услуги и недопускане на работата на нелицензирани доставчици на територията на общините, бе темата на среща с представители на държавните институции, областните и общински администрации от Югозападен район за планиране. Срещата е инициирана от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) и в нея участие взеха изп. директор Виктория Тахова, зам.-министъра на труда и социалната политика (МТСП) Елка Налбантова, изп. директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Надя Танева.

В най-големия в България Югозападен район на планиране са концентрирани голяма част от социалните услуги, които се предоставят на територията на страната, а ролята на частните доставчици в предоставянето им е много голяма, стана ясно от представения анализ на АКСУ.

На срещата бяха коментирани трите нива на контрол и мониторинг на социалните услуги, регламентирани в Закона за социалните услуги – национално, областно и общинско, ангажиментите на всяко от тях и координацията между тях. Обсъдени бяха добри практики на ефективно взаимодействие между всички компетентни институции и организации на местно ниво, както и рисковите области, установени при проверките на АКСУ като липса на комуникация между част от общините и на ефективно сътрудничество между община и областна администрация, които рефлектират върху качеството на социалните услуги.

Коментирани бяха ролите и отговорностите на различните нива – държавно, областно и общинско, както и проблемите, които се отразяват неготивно на качеството на социалните услуги. 

„Ръководството на МТСП залага изключително много на координацията между различните системи – между МСТП, МЗ, МОН, и се надявам това да допринесе за по-добрите политики към хората“, заяви зам.-министър Налбантова.

Участниците във форума споделиха проблемите, които срещат в дейността си и обсъдиха начините за тяхното преодоляване.

Срещата е първата от планираните  6-те района за планиране, които АКСУ ще проведе с областните управители и кметовете на общини за подобряване на координацията между всички заинтересовани страни за гарантиране качество на предоставяне на социални услуги, както и за повишаване на информираността за статута и ролята на АКСУ като гарант за качество на социалните услуги и изпълнението на стандартите за качество. 

Източник Агенция за качеството на социалните услуги

Вижте още

С празнично тържество Защитено жилище за лица с физически увреждания и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания отбелязаха Международния ден на хората с увреждания.

admin

БЪЛГАРСКИЯТ INSAIT ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ В ЯПОНИЯ

admin

„Уроците на Блага“ тръгва официално по кината от 15 декември.

admin

Как да изберем добро място за почивка в есенния период

admin

ЗАМ-МИНИСТЪР МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ С КРАЧКА НАПРЕД КЪМ ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

admin

НАД 15 000 КНИГИ ЗА УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ СА ЗАКУПЕНИ ПО ПРОГРАМА НА МОН

admin

Коментар