Благоевград

Ансамбъл „Пирин“, Биг бенд, Камерна опера и Градска художествена галерия да станат културни институти, предлага кметът Байкушев

Кметът на Благоевград Методи Байкушев внесе предложение до ОбС за преобразуване на Ансамбъл „Пирин“, Биг бенд – Благоевград, Камерна опера и Градска художествена галерия от общински звена в културни институти с предмет на дейност създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на музиката, танца, фолклора, и опазване на културно-историческото наследство.

Ако бъде прието предложението, тези институти ще имат самостоятелен бюджет и ще определят сами своите задачи и структура, съобразно предмета на дейността си.

Едно от основните предимства на преобразуването е, че културните институти ще могат да кандидатстват с проекти и да получават финансиране по Закона за развитие на културата  и различни оперативни програми за осъществяване и развитие на дейността си, както и да получават субсидии по Закона за закрила и развитие на културата.

Кметът предлага размерът на субсидията за всеки от общинските културни институти да не e по-нисък от този през предходната година, независимо от реализираните приходи от дейността им, но при размер на разходите не по-нисък от размера на определените в бюджета за тази цел през предходната година.

Такива културни институти в община Благоевград, финансирани въз основа на стандарти за делегирани държавни дейности към момента, са Регионален исторически музей и Регионална библиотека „Д.Талев“.

Предложението ще бъде подложено на гласуване на редовно заседание на Общински съвет в края на месец март.

Източник Община Благоевград

Вижте още

BG-ALERT ще се тества на територията на област Благоевград

admin

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 15 февруари 2024 година /четвъртък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

admin

Деца от различни възрасти се впускат във вълнуващо приключение „По пътя на героите“ на 1 юни.

admin

Спортен празник „130 години от пристигането на швейцарските учители по гимнастика в България“ се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

admin

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент на 29 март 2024 г. /петък

admin

С проект за 10 млн. лв. Община Благоевград превръща кв.„Вароша“ в център за обществен живот, култура и изкуство

admin

Коментар