България

Асоциацията на автомобилните производители празнува 30-годишнина с иновационна конференция в София

Двама министри, народни представители, институции и партньори
споделиха визията си за развитието на мобилността в България

Асоциацията на автомобилните производители отбелязва 30 години от създаването си
в ключов момент от развитието на бранша. Европа има недвусмислената амбиция да
се превърне във въглеродно неутрален континент до 2055 г. Поставените цели в плана
“Fit to 55” вече имат влияние в света на бизнеса, автомобилното производство,
финансовата сфера, регулациите и потребителското поведение на ежедневна база.
„България няма как да остане встрани от този процес и колкото по-рано предприемем
нужните стъпки за промяна, толкова по-лесен, ефективен и ефикасен ще е преходът за
страната ни“, каза председателят на ААП Александър Костадинов.
В присъствието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и
министъра на електронното управление Александър Йоловски бе открита
конференцията на ААП под надслов: „Предизвикателства пред устойчивата мобилност –
отключване потенциала на България“. Събитието привлече участници от целия регион
на Балканите, водещи автомобилни производители, визионери и иноватори от
България и Европа, представители на европейските и българските институции, които
формират политиките и регулациите в сектора.
„Устойчивата мобилност не е само декарбонизация, но и намалени нива на азотни
окиси, фини прахови частици, подобрена сигурност и ефективност, защита правата на
потребителите. Всички ние се нуждаем на първо място от дръзка визия и план за
постигане на целите за 0 убити в автомобилни катастрофи по пътищата, чист въздух,
екологичен транспорт, системи за активна и пасивна безопасност, дигитална
регистрацията и управление на личната мобилност“, подчерта Александър Костадинов.
Министерството на транспорта има ясна визия за развитието на сектора и конкретни
мерки за подпомагане на устойчивата мобилност. Сред тях министър Георги
Гвоздейков открои активното управление и обновяване на автопарка, създаването на
единен регистър за автомобилите в страната, повишаване на контрола на техническите
прегледи и др.
Има ясна и единна воля между законодателната, изпълнителната власт и най-голямата
неправителствена организация – ААП – за създаването на единен регистър с данни за
всички регистрирани автомобили, техните технически спецификации, актуално
техническо-експлоатационно състояние и история. В регистъра ще бъдат записвани и

Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България
1504 София, ул.”Велико Търново” №37, e-mail: office@аар.bg
водени всички данни, събрани при годишните технически прегледи. Това ще изключи
възможността за манипулиране тахометрите на автомобилите и ще помогне да се
преодолее всеобщият проблем в България за неточно представяне стойностите на
километража. Подкрепа за такъв регистър изрази и министърът на електронното
управление Александър Йоловски.
Според председателя на Комисията по транспорт в Народното събрание Халил Летифов
е необходимо да се положат целенасочени усилия за регулиране дейността на
сервизите и на вносителите на използвани автомобили, за да се гарантира
безопасността на автопарка в България. Г-н Летифов заяви своята готовност да
съдейства в процеса на разработване и приемане на нужните законодателни промени.
Зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков представи мерките в
обсъждания Закон за електрическата мобилност. От октомври тази година, през Закона
за обществените поръчки, вече е дадена възможност за стимулиране закупуването на
електрически автомобили. Обсъждат се допълнителни стимули, чрез прилагането на
нулеви емисионни зони в градовете, разширяване на политиката за субсидиране,
данъчни облекчения и други.
ААП представлява 63 световни производители с годишен обем на производство над
10 милиона превозни средства и годишен оборот в размер на трилион долара. През
периода на съществуване на ААП членовете ѝ са изградили над 500 изложбени и
сервизни центрове, реализирали са инвестиции на обща стойност близо 3 милиарда
лева и са създали препитание на над 10 000 български семейства към 2022 година.
Платените преки и непреки данъци от дейността на членовете се оценяват на
близо 7 милиарда лева, което нарежда автомобилната индустрия сред големите
данъкоплатци в България.

Вижте още

Вицепремиерът Мария Габриел ще бъде на работно посещение в Европейския парламент в Страсбург

admin

Ето как ще изглеждат БГ евромонети

admin

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев утвърди пилотната Програма „Спортът – начин на живот“

admin

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСЕН ЗИМЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

admin

НОВА ВИЗИЯ ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА В ПЛОВДИВ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ 6 МЛН. ЛВ.

admin

34 години (не)достатъчни за прехода на България към пазарна икономика и демокрация

admin

Коментар