България

В ИСУН 2020 са публикувани индивидуалните оценки на блоковете от първия етап на процедурата за енергийно обновяване по НПВУ

Класирането от първия етап на процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд  по Националния план за възстановяване и устойчивост е публикувано в публичния модул на ИСУН 2020. Така общините вече имат достъп до индивидуалните оценителни листове на всеки проект. Всички граждани, които искат да се запознаят детайлно с получената оценка на блока си по отделните критерии в „Група I. Критерии за административна допустимост“ и „Група II. Критерии за оценка на качеството“, могат да го направят чрез общинската администрация, подала проектното предложение.

Оценката за пет от критериите в „Група II. Критерии за оценка на качеството“  е автоматична. Точките се образуват на базата на първичните документи и въведените от общините в системата данни за индикатора за енергийни спестявания, индикатора за намаляване на въглеродни емисии, индикатора за площ на сградата посочени в т. 5 от формуляра, бюджета на проекта в т. 7 от формуляра и данните за процента на собствениците участващи в сдружението посочени в т. 12 от формуляра. Методиката за оценяване на всяко предложение за изпълнение на инвестицията е подробно описана в точка „16. Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиция“ и точка „17. Критерии за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиция“ от насоките за кандидатстване за първия етап на процедурата.

Източник МРРБ

Вижте още

Мария Габриел от Ерусалим: „България е благодарна на Израел за помощта за евакуиране на българските граждани“

admin

Директорът на СДВР става главен комисар

admin

Земеделци от югозапада изкараха техника и животни на протест

admin

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ отбелязва Деня на детето с подарък за най-малките

admin

Ниска избирателна активност в Благоевград

admin

Общински съвет – Разлог ще проведе първото си заседание за мандат 2023-2027 г. на 9. ноември 2023 година (четвъртък) от 12:00 часа в заседателната зала на ОбС – Разлог

admin

Коментар