Благоевград

Детските градини в Благоевград преминават на делегирани бюджети, съветниците приеха Подробен устройствен план за моста на Покровнишко шосе

По предложение на кмета Методи Байкушев в Общинските детски градини и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград ще бъде въведена система за делегирани бюджети.

Това решиха на извънредно заседание общинските съветници.

По време на сесията кметът поясни, че по този начин детските заведения ще получат по-голяма независимост и по-добра бюджетна дисциплина.

„Делегираните бюджети не отменят отговорността на общината към детските градини, но това им гарантира истинска самостоятелност, без да зависят от волята на кмета за всяко решение“, заяви адв. Байкушев.

От една страна системата гарантира, че ръководството на всяка детска градина ще може само да управлява финансовите ресурси, с които разполага, а от друга то ще носи отговорност за изразходването им.

Собственият бюджет ще бъде определян чрез формула, а директорите на детските заведения ще преминат през специални обучения.

Кметът Методи Байкушев поясни, че за да бъде гарантирана самостоятелността на детските градини, в случай че е необходимо ще има възможност за корекции, които да гарантират допълнително финансиране.

С въвеждането на делегираните бюджети детските градини ще могат да реализират и собствени приходи.

Предложението беше подкрепено и от директори на детски заведения, които присъстваха на заседанието.

Беше приет и Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изместване на техническа инфраструктура за съществуващи газопровод, водопроводи и кабелни линии на Покровнишко шосе.

Преди дни Подробният устройствен план бе съгласуван от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, а в момента се правят сериозни постъпки новоизграденият мост на Покровнишко шосе да бъде пуснат в експлоатация най-късно до края на месец декември 2023 г., това съобщи кметът Байкушев през изминалата седмица.

Проверяват се и възможностите съоръжението да бъде пуснато в пробна експлоатация, за да бъде ускорен самият процес.

Източник Община Благоевград

Вижте още

ОбСНВ и Община Благоевград награждават ученици в конкурс по превенция на наркоманиите

admin

123 състезатели ще мерят сили и точност в Международен турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие „Пирин 2023“ в Благоевград

admin

Кариерни предизвикателства“ е мотото на форума, който организира Университетският център за кариерно развитие към Югозападния университет „Неофит Рилски“

admin

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ

admin

По предложение на кмета адв. Методи Байкушев две общински дружества са с нови управители

admin

Кметът на Благоевград Методи Байкушев представи балансиран бюджет на плюс за 2024 г., сред приоритетите – инфраструктура, образование и привличане на инвеститори

admin

Коментар