Сандански

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗГАРЯНЕТО НА СТЪРНИЩА И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!

Във връзка с чл.15, ал.1, т.5, чл.39, чл.40, чл.41, чл.42 и чл.43, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Заповед №РД-195/15.03.2024г. на министъра на околната среда и водите, с цел предотвратяване възникването и бързото разпространение на пожари и наложени забрани за палене на стърнища,слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева, което намалява плодородието на почвите и уврежда околната среда, се ЗАБРАНЯВА изгарянето на стърнищата и други растителни отпадъци в земеделските земи, слогове, крайпътни ивици, площи със суха растителност и растителността във високопланинските пасища.

Източник Община Сандански

Вижте още

Ученици от Сандански посетиха Българското училище „Пейо Яворов“ в Милано, Италия

admin

Община Сандански организира великденски турнир по шахмат

admin

Книгата е прозорец към света, а библиотеките са съкровищници, в които се съхраняват богатствата на духовността.

admin

Община Сандански, за пореден път избира „Цар на виното“

admin

Деца от пет училища от цялата страна избраха Сандански за своя еколагер!

admin

Виното, красотата на Мелник и магията на фолклора отново ни събира на „Златен грозд“ 2024!

admin

Коментар