Благоевград

Заключителна пресконференция по проект за „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район –Floodguard“

Мария Димова – областен управител на административен център Благоевград, бе домакин на тази заключителната пресконференция.

Днес се отбеляза финала на стратегически важния за регионите проект, който се финансира по програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020. Този проект „Floodguard“ e от огромно значение за всички участващи седем партньора. Стартирането му е резултат от продължителни съвместни усилия на всеки един от партньорите, като проекта нямаше да бъде възможен без постоянната подкрепа от страна на съвместния секретариатпо тази програма. В последно време, всички ние ставаме свидетели на наводнения с огромни мащаби, с пагобни последствия за регионите ни, което влияе върху земеделското стопанство, заради унищожаването на реколти, с разрушени сгради и дори с отнети човешки животи. Именно това ни принуди да се насочат усилията в тази посока, да се създаде необходимата координация между партньорите и като отговорни институции да се стремят към преодоляване и по ефективно управление от рисковете от наводнение, към запазване живота на хората, имуществото и препитанието им в нашите райони. Проектът „Floodguard“ и програмата за сътридничество „Гърция-България 2014- 2020“ предоставя тази възможност. Най-важното е да се повиши и укрепи капацитета на институциите които са отговорни за защитата на населението, за съвместни действия и ефективна реакция при наводнения. Да се подобри трансграничното сътрудничество и съвместната координация на плановете за управление на риска от наводнение за общите речни басейни. Важното е да се създадат ефективни структури за обмен на информацията и координирани действия в областта на оценката и управлението на рисковете свързани с наводненията.Всички партньори спомогнаха за това да се създаде необходимата координация което допринесе за успешното изпълнение на предвидените дейности по този проект и разбира се постигане на заложените резултати в края на неговата реализация.

Вижте още

Окръжен съд Благоевград отчете 2023 г. с бързина, срочност и качество на правораздаването

admin

Благоевград ще бъде домакин на „Занаят фест“

admin

Ученици и учители почетоха 152 години от рождението на Гоце Делчев

admin

Пъстроцветна Великденска къщичка в Градската градина ще радва благоевградчани за Възкресение Христово.

admin

Нова година с нови такси и данъци гласува днес Общински съвет Благоевград

admin

Звън на чанове и музика огласиха центъра на Благоевград и пл. „Георги Измирлиев“ по време на „Кукерски игри в Пиринско“

admin

Коментар