Благоевград

Местният парламент ще избира между трима кандидати новия омбудсман на община Благоевград

Това стана ясно след заседание на Временната комисия (Комисия по номинация) за провеждане на процедура по избор на обществен посредник на територията на община Благоевград, избрана с Решение № 54 по Протокол № 3 проведено на 23.02.2024 г. от заседание на Общински съвет Благоевград,  която е с председател Василиса Валеова и членове общинските съветници: Анна Мазурска, Георги Корчев, Милена Бунцева и д-р Калоян Калоянов.

На провелото се днес заседание на Временната комисия (Комисия по номинация) за провеждане на процедура по избор на обществен посредник на територията на община Благоевград, бяха разгледани входираните в деловодството на Общински съвет, кандидатури за омбудсман.

Председателят на комисията, г-жа Валеова обяви, че има подадени документи от трима кандидати. Това са: Даниела Ицкова Ангелова, Злата Бориславова Ризова и Атанаска Янкова Ковачева.

Членовете на комисията разгледаха подробно набора от документи и след обсъждане приеха, че отговарят на изискванията посочени в обявлението от 02.03.2024 г., и на основание чл. 8,  ал.1 от  Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Благоевград.

Предстои провеждането на събеседване с кандидатите, за да се проверят и оценят познанията им в правозащитната област, вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт.

Комисията взе решение публичното събеседване да се проведе на 27 март 2024 година от 17:00 часа в зала „22- ри Септември“ на Община Благоевград.

Очакванията са, че Общински съвет Благоевград ще гласува за нов омбудсман на предстоящото редовно заседание, насрочено за 29 март 2024г.

Източник Общински съвет Благоевград

Вижте още

Спортисти и граждани на Благоевград почистиха парк „Ловен дом“, дадоха пример и поставиха начало на кампания за по-красив град

admin

Община Благоевград заедно с НСОРБ и други общини в България кани младите хора да се включат в Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“.

BVn_03

143 години от рождението на Тодор Александров

admin

Община Благоевград осигурява безплатни автобуси за Голяма Задушница

admin

СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ НА ТЕМА „ИЗКУСТВО, КУЛТУРА, МЕДИИ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ СЕ ПРОВЕДЕ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

admin

Община Благоевград решава дългогодишен проблем с паркирането в района на лечебните заведения, паркинг и нов медицински център със Спешно приемно отделение ще бъдат изградени пред болница „Пулс“

admin

Коментар