БългарияОБРАЗОВАНИЕОбщество

НАД 330 000 ДЕЦА С ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ

Над 330 000 деца и ученици са подкрепени по проектите на МОН за равен достъп до образование и формиране на умения. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на форум в Пловдив, на който бяха отчетени резултатите от работата по последния програмен период на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Общо 169 000 ученици, учители, родители и медиатори получиха подкрепа по проект „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Техническите устройства, които бяха раздадени на училищата по време на пандемията от Ковид-19 се използват и днес – в часовете на информационни технологии и компютърно моделиране, за подготовка на дипломни проекти, както и при дълго отсъствие на ученик от училище по здравословни причини. Благодарение на допълнителни обучения по различни предмети много ученици тях успяха да постигнат добри резултати на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Заедно с децата как да работят с образователни платформи се обучиха също родители и медиатори.

Проф. Цоков подчерта, че грижата за образованието на децата в детските градини, както и на тези със специални образователни потребности също са сред важните приоритети на МОН. Именно към тях бяха насочени проектите за приобщаващо образование в предучилищното и училищното образование, благодарение на които 84 000 деца в от уязвими групи и живеещи в бедност бяха подпомогнати с обучения, финансови облекчения и психологическа подкрепа, за да се адаптират и интегрират в детската градина, а достъп до образование получиха 12 000 деца и ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания и с изявени дарби.

Училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система, получиха финансиране за оборудване, работно облекло или учебни помагала, а 11 000 гимназисти – възможност за работа още като ученици по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Други 14 000 ученици усвояваха тънкостите на различни професии по време на стажове в реална работна среда във фирми и предприятия в цялата страна в рамките на проекта „Ученически практики-2“, а над 44 000 по „Студентски практики-2“. Много от тях вече имат трудови договори и след завършването си са започнали постоянна работа в дружествата, в които са изкарали стажа си.

Министър Цоков бе категоричен, че постигнатото ще бъде надградено. Една от реформите в тази посока е за промяна на учебното съдържание и на неговото структуриране, така че учениците да формират умения и компетентности, а не само да възпроизвеждат знание. Предвидени са и законодателни промени в Закона за професионалното образование и обучение, а именно – разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и нови Държавни образователни стандарти за квалификация по професии.

Във форума участваха още заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Мариета Георгиева, кметът на Пловдив Костадин Димитров, Иван Попов заместник изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, началници на регионални управления на образованието, директори на училища, ученици, работодатели. Гост бе и областният управител на Пловдив – Илия Зюмбилев.

Източник Министерство на образованието и науката

Вижте още

Фантастичен Григор Димитров на финал в Париж.

admin

Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя проект за разработване и внедряване на система за секционен контрол на средната скорост

admin

ПАНОРАМА НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ – 2023 г.

admin

УДЪЛЖАВАНЕ НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

admin

Деца от пет училища от цялата страна избраха Сандански за своя еколагер!

admin

В началото на 2024 година, се очаква първи хеликоптер

admin

Коментар