Благоевград

Община Благоевград затвори депото за строителни отпадъци в с. Изгрев и въвежда засилен контрол срещу замърсяването

Община Благоевград затвори депото за строителни отпадъци в село Изгрев и преустанови ползването му. Това обяви днес на пресконференция кметът Методи Байкушев. Мярката се налага заради нарастващия проблем със струпването на отпадъци и ескалиращата опасност от екологично замърсяване, което застрашава живота и здравето на жителите на селото. Решението бе взето и след поредния констативен протокол на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), чрез който отново бе разпоредено затваряне на депото.  

С цел преустановяване ползването на депото общинското ръководство предприема мерки за засилен контрол. Възложено е възстановяване целостта на съществуващата ограда, с цел предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на територията на образуваното сметище. Осигурена е жива охрана, проучва се и възможността за осигуряване на видеонаблюдение. За да бъде  информирана обществеността и за да бъдат спазвани мерките са изготвени график и предписания за изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми.

Подробна информация с указания за третиране на строителните отпадъци, едрогабаритни товари, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии е качена на страницата на Община Благоевград на https://blagoevgrad.bg/category/157/otpaduci.

В нея са посочени контакти на лицензираните фирми, които юридическите лица могат ползват за извозване и приемане на вторични суровини.

Община Благоевград ще контролира спазването на указанията и ще налага санкции съгласно чл. 133, чл. 134, чл. 138, чл. 140 и чл. 141 от ЗУО.

Строителните отпадъци, генерирани на територията на община Благоевград, могат да бъдат извозвани към лицензираната за това площадка в Бобошево, която се намира на 22 км от областния център.

„Експлоатацията на депото в с. Изгрев до момента носеше редица негативи, сред които разрушаването на пътната инфраструктура заради тежките камиони, замърсяването на въздуха, криеше риск и за живота и здравето на жителите. Затварянето на депото е безалтернативно. Важно е всички да се обединим около каузата да живеем в по-чиста и екологична среда“, каза кметът Методи Байкушев.

Решението на общинското ръководство кореспондира напълно с приоритетите, залегнали в управленската програма на кмета Методи Байкушев, сред които е и ефективното управление на отпадъците.

В изпълнение на плана за трайно решаване на проблема със строителните отпадъци от депото в с. Изгрев общинската администрация проучва възможностите за изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в община Благоевград. На нея ще се обособят отделни сектори за разделно събиране на следните видове отпадъци: едрогабаритни домакински отпадъци (стари мебели и обзавеждане), излезли от употреба гуми и зелени отпадъци.

Проучва се и възможността за проектиране и изграждане на площадка за третиране на отпадъци в местността Емешен в землището на с. Церово.

Източник Община Благоевград

Вижте още

123 състезатели ще мерят сили и точност в Международен турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие „Пирин 2023“ в Благоевград

admin

СЪС СЕМИНАР БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

admin

Над 120 състезатели мерят точния си мерник в Международен турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие „Пирин 2023“ в Благоевград

admin

Димитър Бербатов призова Търговският регистър да изиска Михаил Касабов да бъде вписан като представляващ БФС

admin

ЮЗУ „Неофит Рилски“ присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. д-р Петър Балкански

BVn_01

Пускат за движение моста край с. Покровник

admin

Коментар