Благоевград

Община Благоевград организира встъпителна пресконференция по проект „Техническа помощ за инвестиции в зоологическата градина в Благоевград“

На 27.06.2024 г. (четвъртък) от 10:30 ч., в зала № 101, в сградата на Община Благоевград ще се проведе встъпителна пресконференция по проект„Техническа помощ за инвестиции в зоологическата градина в Благоевград“.

По проекта се предвижда изработването на документи, чрез които да се кандидатства за реализиране на инвестиционни дейности за превръщането на Зоологическата градина в Благоевград в модерно и предоставящо широкообхватни дейности и услуги в помощ на своите посетители и обитатели, място. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на специфичната цел, отнасяща се до подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

Предвижда се по проекта да бъдат разработени следните документи:

1. План за развитие на зоологическата градина, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея;

2. План за колекция, който да включва и план за размножаване;

3. План за консервационни дейности;

4. План-график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране – в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години);

5. Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ или във фаза „идеен проект“ за идентифицираните строителни дейности.

В събитието ще се включат представители на Община Благоевград, екипът за управление на проекта, представители на местни и регионални медии и други заинтересовани страни.

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени заложените цели, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проект BG16FFPR002-3.007-0007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологическата градина в Благоевград“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-3.007„Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Бенефициент: Общини Благоевград

Обща стойност на проекта: 199 044,00 лв.

Европейско финансиране: – 139 330,80 лв.

Национално съфинансиране: – 59 713,20 лв.

Период на изпълнение: 20.03.2024 – 20.03.2025 г.

Източник Община Благоевград

Вижте още

Дипломира се випуск 2023 на Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

BVn_01

Анаеробната инсталация край Благоевград вече има Акт 16, предстои избор на оператор

admin

Благоевградската общественост почете  паметта на загиналите офицери и войници при защита на Горна Джумая

admin

Ниска избирателна активност в Благоевград

admin

С весело и изпълнено с много усмивки тържество бяха отбелязани 45 години от основаването на Детска ясла №10 „Макове“ в Благоевград.

admin

Областният управител проведе среща във връзка с подготовката за зимния сезон

admin

Коментар