Благоевград

Община Благоевград организира Заключителна пресконференция и Официална церемония за откриване на Анаеробната инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци

На 30.04.2024г. (вторник) Община Благоевград ще проведе заключителна пресконференция за завършването на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци“, непосредствено след това пред сградата на Анаеробната инсталация край Благоевград ще се проведе и Официална церемония по откриване на обекта.

Строителството на инсталацията стартира през 2021 г. и завършва в края на 2023 г. Целта на проекта е намаляване на количеството на депонираните отпадъци чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, насърчаване на тяхното рециклиране и/или обезвреждане и организиране на разделно им събиране. Събраните отпадъци от територията на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, ще се третират в анаеробната инсталация по безопасен за околната среда начин. Съоръжението е с капацитет близо 16 000 тона годишно и ще обслужва 100 000 жители от 5-те общини.

Изграждането на анаеробната инсталация и въвеждането и в експлоатация, ще допринесе за постигане на националните цели, заложени в националното законодателство и националния план за управление на отпадъците. Проектът цели насърчаване на активното участие на обществеността в управлението на отпадъците.

        В събитията ще се включат представители на Община Благоевград и партньорските общини, фирмата изпълнител по проекта, представители на местни и регионални медии и други заинтересовани страни.

В рамките на събитието ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект: №BG16M1OP002-2.004-0001 Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Бенефициент: Общини Благоевград – Водеща община, Община Симитли, Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево – партньори по проекта.

Обща стойност на проекта: 41 093 732,00 лв.

Европейско финансиране: – 28 888 656,32 лв.

Национално съфинансиране: – 5 097 998,20 лв.

Собствен принос на Бенефициента: – 305 197,48 лв.

Възстановим недопустим ДДС: – 6 801 880,00 лв.

Източник Община Благоевград

Вижте още

Към 13 00 часа е отменено гласуването с машини в 5 секции

admin

Благоевград почита паметта на загиналите за освобождението на България с панихида, военен ритуал и полагане на цветя

admin

Министърът на отбраната Тодор Тагарев и кметът Методи Байкушев посрещнаха в Благоевград военните от 3-то бригадно командване след мисия в Косово и Босна и Херцеговина

admin

Зам.-кметът Станислав Кимчев връчи купата на КПС „Варна“, победител в турнир по водна топка „Купа България“, който се проведе в Благоевград

admin

Първи КТД за работещите в социалната сфера в Общината подписа кметът Методи Байкушев

admin

С факелно бягане бе отбелязан Международният олимпийски ден в Благоевград.

BVn_03

Коментар