Благоевград

Община Благоевград с пилотен проект за разделно събиране на биоотпадъци

Община Благоевград и Екологично сдружение „За земята“ стартират съвместен пилотен проект „Оптимизиране управлението на биоотпадъците“. Той ще бъде финансиран от Европейска мрежа за нулеви отпадъци.

В тази връзка вчера се проведе и встъпителна среща, на която присъстваха Светла Захариева, заместник-кмет по строителство, екология и европроекти, Наталия Димитрова – Попова, началник отдел „Екология“, Евгения Ташева, координатор на направление „Нулеви отпадъци“ към Екологично сдружение „За Земята“, експерти и заинтересовани лица.

Проектът е с продължителност на изпълнение една година. В рамките, на който Общината ще предприеме действия за стимулиране на разделното събиране на биоотпадъци от домакинства, заведения за хранене, търговски обекти, учебни заведения и др. Постигане на по-висок дял биоотпадъци, подложени на последващо третиране за производството на компост, както и повишена информираност относно ползите и изискванията за разделното им събиране сред обществеността, са сред целите за изпълнение.

Предстои да бъде направен анализ на съществуващото положение по събиране и третиране на биоотпадъци на територията на Благоевград, да бъдат избрани пилотни зони за разделното им събиране, да бъде сформирана и работна група.

Това е първата от поредица от стъпки, които Община Благоевград предприема за поетапно въвеждане на система за заплащане на такса смет на база количество генериран отпадък.

Общинска администрация остава на разположение за сътрудничество с всички заинтересовани лица по тази и други инициативи за подобряване на услугите по сметосъбиране и третиране на отпадъци и управлението на градската среда.–

Източник Община Благоевград

Вижте още

Езерото в парк „Бачиново“ – дом на нови красиви бели и черни лебеди

admin

Лятната стажантска програма „Let your ABB story begin“ бе представена пред студенти от Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

BVn_03

М. Байкушев: Балканите могат да станат новия икономически център на Европа

admin

Строителни отпадъци, къде да ги изхвърлим без да вредим на природата?

BVn_01

Нови възможности за бизнеса ще бъдат представени в Благоевград, експерти разясняват как предприятията могат да бъдат финансирани за иновации

admin

Окръжна прокуратура – Благоевград предаде на съд обвиняем за контрабанда на марихуана през ГКПП Кулата

admin

Коментар