Благоевград

Община Благоевград търси външно финансиране за незаконосъобразно отклонените средства и за важни проекти с предвидено съфинансиране

    Доклад на АДФИ (Агенция за държавен финансов контрол) от 12.03.2024 г. потвърди, че през 2022 – 2023 г. неправомерно са разходвани близо 8,2 млн. лв. от целевите средства на oбщина Благоевград. Целевите средства за конкретни инвестиционни проекти са 6 840 167 лв. Проектите са от изключителна важност за местната общност. Ако не бъдат изпълнени, целевите средства трябва да бъдат възстановени от общината на държавния бюджет. Става въпрос за ул. “Промишлена”, укрепване на свлачище по пътя за м. Картала и ремонт на сградата на Камерна опера и Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“. 
    Освен това, община Благоевград е одобрена да изпълнява 13 проекта по национални програми и програми на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Тези проекти включват изграждане две детски градини, обновяване и разширение на училищни сгради, ремонт и енергийна ефективност на общински сгради. По тях се предвижда съфинансиране през 2024 г. и 2025 г. в общ размер от 9 784 379,66 лв. Една част от необходимите средства, а именно 2 124 546 лв., ще бъдат осигурени от набраните средства за отчисления при РИОСВ. 
    Според обстоен анализ на Дирекция „Финанси“ посочените суми в общ размер на 14 500 000 лв. не могат да бъдат покрити от собствените приходи на общината и следва да бъдат осигурени чрез банково кредитиране. В тази връзка кметът Методи Байкушев насрочи публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг на 22 април (понеделник), от 19.00 ч. в зала „22 септември“ (веднага след общественото обсъждане на изменението на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград, насрочено за същия ден от 17:00 ч.). 
    Пакетът документи за общественото обсъждане е публикуван на интернет страницата на общината – /ckeditor_assets/attachments/47483/DOKLAD_DULG_2024.pdf  и съдържа подробна информация за състоянието на общинския дълг, инвестиционната програма на общината за 2024 г. – 2025 г. и нейната финансова обезпеченост.
    Целта на поемането на дългосрочен дълг е: 
1. Осигуряване на средства за конкретни капиталови обекти и плащания, за които не са налични по сметките на общината получените от Държавния бюджет целеви  средства съгласно констатациите в доклада на АДФИ в размер на  6 840 167 лв. 
2. Осигуряване на средства за собствено самоучастие на общината по изпълнявани проекти, заложени в амбициозната инвестиционна програма на общината, финансирани по национални програми и програми на ЕС и ЕИП, както и за предварително плащане между периодите за верификация за  част от програмите, предвидени  за реализация през  2024/2025 г. Сумата е в размер на  7 659 830 лв. 
    От направените в общината разчети такъв кредит е във възможностите ѝ, като няма да натовари бюджета с по-голямата тежест спрямо месечните плащания за главници и лихви по кредитите, обслужвани към настоящия момент.
    Основните параметри на предлагания дългосрочен дълг са: максимален размер  до 14 500 000 лева, годишен лихвен процент до 3% с включени в него всички банкови такси. Гратисният период, в който общината няма да плаща суми по главници, е 24 месеца от подписване на договора за кредит.
    Срокът, за който се предлага да се вземе кредита е 15 години. През първите две години ще се плащат само лихви, след което ще започне изплащане и на главниците. Максималният размер лихвата, която се дължи по този кредит би била 36 250 лв., изчислена върху пълния размер от 14 500 000 лв. Лихви, ще се начисляват само върху усвоените суми, което ще оптимизира лихвените плащания. Най-голям размер на месечните плащания за общината се предвижда да е през 25-ия месец от началото на кредита. Месечната дължима сума би била в размер на 129 198 лв., лихви и главница. Тази сума е по-малка от плащанията, които община Благоевград прави по дълга от 2019 г., който изплаща през последните пет години и ще погаси окончателно през юли 2024 г.
    С оглед очакваните параметри на новия дълг, поемането му няма да увеличи месечните плащания по кредити на общината, а както е видно същите дори ще намалеят.

Източник Община Благоевград

Вижте още

Благоевград е домакин н международен турнир по канадска борба

admin

Зрелостниците от ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ поставиха финал на абитуриентските дефилета в Благоевград.

BVn_01

Пирин с благородна кауза на Никулден

admin

Университетски център „Бачиново“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще бъде домакин на платформа за генериране на креативни идеи в рамките на проект „Инкубатори за иновативни предприятия“

admin

Студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Нов български университет и Националната художествена академия взеха участие в модно ревю-конкурс 

admin

Община Благоевград мести 14 изборни секции от детските градини в училищата

admin

Коментар