Благоевград

Община Благоевград ще извърши основен ремонт на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Слънчев дом“

Само един кандидат подаде оферта за участие в обявената от Община Благоевград обществена поръчка за цялостно обновяване на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Слънчев дом“ в Благоевград.

Днес конкурсна комисия отвори офертата на „Ювеста 19“ ЕООД, която е предложила срок за изпълнение 45 календарни дни, минималния определен от възложителя. Предстои комисията да се произнесе дали документите отговарят на условията за допустимост, след което ще се премине към отваряне на ценова оферта.

Предвижда се да бъдат шпакловани, грундирани и боядисани таваните и стените, да се подменят вътрешните врати, както и да се ремонтират санитарните помещения, да се подменят подовите настилки и др.

В Защитено жилище „Слънчев дом“, в среда близка до семейната, са настанени 8 души, за които се полага 24-часова грижа. Те получават индивидуална грижа и подкрепа от екип от специалисти, за да водят относително самостоятелен и независим живот. Грижата за тях включва терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения, осигуряване на здравословна и качествена храна, информиране и консултиране.

Основният ремонт на сградата, в която е ситуирано Защитеното жилище, е заложен в общинската капиталова програма за тази година. Определената и заделена за изпълнението му прогнозна сума в бюджета е 48 802,63 без ДДС.

Това е първият основен ремонт на сградата, от създаването на социалната услуга до момента са правени само текущи ремонти. Създаването на по-добри условия за живот на хората, включително на нуждаещите се, е един от основните приоритети на Община Благоевград. Особено внимание в управленската програма е обърнато на повишаване на качеството на социалните услуги.

Източник Община Благоевград

Вижте още

Илко Стоянов с пожелание към подкрепилите го

admin

Проведе се първо заседание на РИК 01-Благоевград

admin

Община Благоевград започва кампания за изчистване на града от плакати, поставени на нерегламентирани места

BVn_03

Непълнота в съдебната експертиза отложи делото за оспорения избор на общински съветници в община Петрич

admin

Две са фирмите кандидати за ремонт и модернизация на II ОУ „Димитър Благоев“

BVn_03

Към 16 00 часа активността в областния град е 28,52 %

admin

Коментар