Благоевград

Общински съвет Благоевград прие Бюджет 2024 година на Община Благоевград

Общинските съветници приеха Бюджет  2024 г. на Община Благоевград  днес  на извънредно заседание.

Гласувани и постановени бяха 10 решения.

Заседанието започна с приемане на предложението на кмета на Общината Методи Байкушев, относно Стратегия за управление на общинската собственост на Община Благоевград за периода 2023 – 2027 година.

Местния парламент даде положителен вот по предложенията за изменение на общата численост и структура на общинска администрация и приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2024 година, които бяха докладвани от г-жа Антоанета Богданова – председател на Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване и жилищна политика.

С 36 гласа „ЗА“, 2- „Против“ и 0- „Въздържал се“  общинските съветници приеха бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2024 година и актуализирана бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2025 г. – 2026 г. на Община Благоевград.

Според макрорамката за местни дейности ще бъде в размер на 45 785 337 лв. при 40 783 428 лв. за 2023 година. Приходите от данъците се очаква да бъдат в размер на 14 550 000 лв.

Общинските съветници приеха предложение на кмета Байкушев за осигуряване на 30 000 лв. за Четвърто ОУ в кв. „Грамада“ за деца в неравностойно положение (деца с аутизъм) по молба на директора на учебното заведение.

Председателят на местния парламент, г-н Радослав Тасков, представи Програмата за приоритети в дейността на Общински съвет Благоевград за мандат 2023-2027г. и изказа благодарност към всички групи, които са направили адекватни предложения, включени в програмата.

„Документът е изчерпателен и отговаря на законовите изисквания. В него заложихме неща, които са важни за развитието на Благоевград“, каза още той.

По думите му програмата се основава на общите критерии за специфичност, измеримост, постижимост и реалистичност съобразно ресурсите и срока на настоящия мандат. Съобразена с реалната икономическа и социална ситуация, актуалното състоянието на общинските финанси, както и финансовите задължения на община Благоевград.

Програмата за приоритети в дейността на Общински съвет Благоевград е на основни точки, разширени и разделени в категории. Сред основните приоритети, включени в програмата са: Върховенство на закона; Ефективност, предвидимост и публичност в процеса на вземане на решения; Налагане на образование, култура, спорт и екология като приоритетни области в развитието; Гарантиране индивидуалните права на всеки гражданин в общината; Социална отговорност, защита от дискриминация и приобщаване на рискови групи в общността; Създаване на качествена и сигурна среда за живот и работа; Стимулиране на инвестиционните процеси и ускорено икономическо развитие и др.

Общинските съветници гласуваха положително и за предложението за осигуряване на средства за обезпечаване на дежурствата на денонощните аптеки за 2024 година, както и относно дарение в полза на Първо РУ-Благоевград на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща моторно превозно средство – лек автомобил марка: МАЗДА /MAZDA/, модел: ЦХ 7/CX7 с регистрационен номер Е9378НМ, необходим за нуждите на полицейските и младши полицейски инспектори по териториално обслужване при Първо РУ – Благоевград. 

С 30 гласа „ЗА“  местните парламентаристи приеха предложението на кмета Байкушев  за смяна на управителя на Общинско дружество „Благоевград Еко Транспорт“. На мястото на Мирослав Кюпов – поста временен управител на дружество заема Александър Коюмждиев-  ръководител „Транспорт“ в Общинско предприятие „Чистота“.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри днешното извънредно заседание.

Източник Общински съвет Благоевград

Вижте още

На 17 и 18 май колоритът на Международен детски фолклорен фестивал „Шарено цвете“ завладява Благоевград за 4-ти път.

admin

Дългогодишният проблем на кръстовището при I Учебен Корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград вече е решен.

admin

Деца от Благоевград отбелязаха с богата програма Световния ден на медоносната пчела.

admin

7 млн. лв. отпусна МРРБ за инфраструктура на Благоевград

admin

Бъдещи медицински сестри от ЮЗУ „Неофит Рилски“ завоюваха първо място  в Националното студентско състезание „Учим, за да помагаме“

admin

Третото издание на конференцията „Поглед към медиите“ събира експерти от медийния свят 

admin

Коментар