Благоевград

Окръжен съд Благоевград отчете 2023 г. с бързина, срочност и качество на правораздаването

    На 15 март 2024 г., Окръжен съд – Благоевград отчете дейността си за 2023 г. Административният ръководител на съда – съдия Петър Узунов, представи доклад за дейността на Окръжния и районните съдилища в Благоевградски съдебен окръг пред Общото събрание на съдиите в БлОС и председателите на Районните съдилища.
Специални гости бяха: Евгений Стайков – заместник на председателя на Върховен касационен съд и ръководител на Търговската колегия, инспектор Любомир Крумов-Инспекторат към Висш съдебен съвет, Бистра Николова-зам.-председател на Апелативен съд София и председател на Търговска колегия, Стоянка Пишиева-Сатахчиева – председател на Административен съд-Благоевград, Евгения Стоянова – и. ф. Административен ръководител на Окръжна прокуратура-Благоевград,старши комисар Даниел Димитров-директор на ОД на МВР Благоевград, проф. д-р Николай Марин-ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“, проф. д-р Габриела Белова-декан на Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“. На отчетното събрание присъстваха съдии от Районните съдилища и съдебни служители от Окръжен съд-Благоевград.

   По време на събранието съдия Узунов благодари на съдиите и служителите за положените усилия и проявената отговорност през изминалата година, като им пожела здраве и успехи през настоящата 2024 година.

    За Окръжен съд Благоевград 2023 г. беше поставена под знака на 110-ата годишнина от основаването на институцията. Събитието бе значимо и отбелязано подобаващо, със съхраняване историята на съда и традициите.

    Статистическите данни  за 2023 г. като цяло сочат запазване на досегашните равнища на производителност и ефективност, но и най-вече постоянна тенденция към увеличаване на обема на делата. Така общият брой на делата, образувани през 2023  г., достигна 3026, спрямо 2565 за предходната година.

    Обобщените данни за изминалата година показват запазване на значителна динамика в работата на институцията, като  Анализът констатира увеличение и при  разглежданите дела ( 3787 бр. , спрямо 348 за 2022—ра), както и при свършените производства (3140 бр., спрямо 2719 за 2022 г.).

   Общата действителна натовареност на съдиите спрямо разглежданите дела е 13,60, а спрямо свършените дела 11,27.

    Атестат за работата на окръжните магистрати са и резултатите от делата, които се връщат след инстанционен контрол. От проверените 102 акта  в наказателното отделение 72, 55 %  са изцяло потвърдени.В гражданското отделение от общо 264 върнати с резултат дела от въззивна и касационна проверка, 57,58 % са с потвърден съдебен акт.

    Резултатите от инстанционната проверка на делата на Районните съдилища в Благоевградски съдебен окръг също са много добри. През 2023 г. потвърдените наказателни дела  възлизат на 70,83%., а на гражданските 61,24%. 

  На база посочената статистика може да се направи извода, че през 2023 г. е налице бързина в правораздаването, ритмично и динамично разглеждане на делата, и висок процент ефективност за работата на съдиите в  двете отделения.

Източник Окръжен съд Благоевград

Вижте още

Мечокът Чарли е в мечешкия рай

admin

Община Благоевград е домакин на Държавно лично-отборно първенство по спортна гимнастика за купи „Република България“

admin

Над 100 участници се включиха в националния ученически конкурс „Изкуството като мечта и мечтите в изкуството“ за млади таланти в сферата на изкуствата

BVn_01

Областният управител проведе работна среща във връзка с осигуряване на безопасността на движение в тунел „Железница“

admin

С над 4 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост ремонтираме II основно училище „Д. Благоев“

admin

Николай Христов заслужи приза „Цар на виното“ в с. Дъбрава. Зам.-кметът на Благоевград Станислав Кимчев и кметът на селото Методи Стоянов отличиха винопроизводители в различни категории

admin

Коментар