Благоевград

Покана за участие в обществено обсъждане на проекта на актуализиран План за интегрирано развитие на община Благоевград (ПИРО) за периода 2021-2027

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие отправяме покана към жителите на община Благоевград, представители на бизнеса, НПО, икономически, социални партньори и всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на общината за обществено обсъждане на проект на актуализиран План за интегрирано развитие на община Благоевград.

Актуализацията на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград за периода 2021-2027 г. се извършва на основание Закона за регионалното развитие – чл. 8, (2), т. 3, чл. 22. (1) 1. и 3. от Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ.

Документът е публикуван на интернет страницата на Община Благоевград на електронен адрес https://www.blagoevgrad.bg/events/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-blagoevgrad-2021-2027

Общественото обсъждане ще се проведе на 22.04.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в зала „22 септември“.

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към развитието на града и общината!

Източник Община Благоевград

Вижте още

Първи думи на Методи Байкушев след като гласува

admin

Първи КТД за работещите в социалната сфера в Общината подписа кметът Методи Байкушев

admin

В подкрепа на производители и търговци, Община Благоевград и „Пазари“ ЕООД дават възможност за предлагане на продукция на открития пазар шест дни в седмицата

admin

В ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще се проведе среща дискусия с представители на Дипломатическия институт към МВнР по случай „20 години България в НАТО“

admin

500 000 лв. годишно е очакваният икономически ефект от сливането на три общински предприятия в ОП „Чистота“

admin

Жените творци с традиционна изложба по повод 8 март в Благоевград

admin

Коментар