Благоевград

Трима нови общински съветници положиха клетва на днешното извънредно заседание на ОбС Благоевград

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Община Благоевград и да работя за тяхното благоденствие“

Антония Сивикова от коалиция „Продължаваме Промяната- Демократична България“, Ваня Алексиева от ВМРО – БНД (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ) и Исмет Узунов от Движение за права и свободи – ДПС, положиха клетва и станаха част от Общински съвет Благоевград.

Председателят на местния парламент, Радослав Тасков, пожела на новите общински съветници успешна работа.

„И тримата от началото на мандата следяха изкъсо работата на Общински съвет, част от тях имат достатъчно опит в тази зала, така че вярвам, че много бързо ще се включат в работата. Желая им ползотворна работа в името на жителите на Община Благоевград“, каза още г-н Тасков.

Попълнен бе и съставът на постоянните комисии към местния парламент.

На мястото на Крум Стоилов, като член на Комисията за децата, младежта, спорта, туризма и работа с неправителствени организации бе избрана Антония Сивикова.

В Комисия по образование, култура и вероизповедание, като членове влизат Антония Сивикова и Ваня Алексиева.

За член в Комисия по социална политика, на мястото на Петър Андонов ще бъде Ваня Алексиева.

В Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване и жилищна политика /КИИНЖП/, Комисия по устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология, транспорт и развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство /КУТКБОЕТРСРЗГС/ и Комисия по следприватизационен и следконцесионен контрол /КССК/, на мястото на Ибрайм Зайденов влиза Исмет Узунов.

За заместник-председател на Общински съвет Благоевград, на мястото на г-н Зайденов, бе избран Исмет Узунов.

Днешното извънредно заседание на Общински съвет Благоевград продължи с дебати във връзка с гласуване на предложение 60-00-255, относно актуализация на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград за периода 2021-2027г.

С 35 гласа „За“ предложението бе прието.

На заседанието днес бяха поставени 8 решения.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието.

Източник Общински съвет-Благоевград

Вижте още

Кметът Байкушев инспектира строежа на Анаеробната инсталация за разделно събиране

admin

Благоевград е домакин на първенство по спортна гимнастика

admin

ВАЖНО! Напомняне на партиите, коалициите и инициативните комитети да свалят агитационните си материали!

admin

Обемен отпадък или излязло от употреба електричество е старият телевизор?

admin

В ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе семинар на тема „Философско консултиране с фокус травма“

admin

СЕРИОЗЕН РЪСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОСРЕДСТВА, ОТЧИТАТ ОТ ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД

admin

Коментар