Благоевград

ЮЗДП представи анализ и резултатите от дейностите по опазване на горските територии в ТП ДГС/ДЛС

На днешната пресконференция на ЮЗДП, ръководството изнесе данни за основните дейности на предприятието през изминаващата година, като една от най-важните дейности е възобновяване на горските масиви. През изминалите няколко години, равносметката е над 15 000 дка нови гори, с над 7 млн фиданки от местни дървесни видове – черен бор, дъб, горскоплодни и др.

Приключва есенния залесителен сезон в тереториалните поделения „ДГС Гоце Делчев“, ДГС Петрич“, ТП „ДГС Рилски манастир“, ТП „ДГС Искър“, ТП „ДГС Благоевград“ и др. Към момента са залесени 3379 дка.

ЮЗДП към момента работи по три проекта, финансирани по програма ЛАЙФ на Европейската комисия, свързани с възстановяването на ценни природни местообитания и създаване на експериментални култури от сухоустойчиви видове, предвид настъпващите климатични промени.

През изминалата година, основните дейности по залесяване са финансирани и по проект финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ на ЕК.

Насочени са големи усилия през последните години за разнообразие на видовия състав при залесяване и попълване на горските култури. По периферията на иглолистните култури, се залесяват горскоплодни дървесни видове :дива круша, джанка, киселица и др.Създават се култури с основно участие на различни видове дъбове и медоносни видове в помощ на пчеларите.

През тази вегетационна година са използвани при залесяването и попълването следните медоносни видове – 7 хил. бр. дива круша, 11,3 хил. бр. обикновен кестен, 5 хил. киселица, над 500 хил. дъбове, бук явор и др.

За есенното залесяване и попълване на горските култури са използвани над 30 хил. броя тополови фиданки. Стбрани са близо 10 тона семена от дъбове и 100 кг семена от иглолистни видове, част от които ще обезпечат производството на фиданки, необходими за залесяването в следващите две години.

Повече от пресконференцията може да видите във видеото тук:

Вижте още

Функционални тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване ще бъдат проведени на 22.11.2023

admin

С проект за 10 млн. лв. Община Благоевград превръща кв.„Вароша“ в център за обществен живот, култура и изкуство

admin

Областният управител Мария Димова заедно с възрастните хора от дом “Света Петка” украсиха коледната елха

admin

Ивет Горанова ще запали олимпийския огън в Благоевград

admin

ОДМВР Благоевград издирва Емил Даракчиев на 64 години от гр. Благоевград, който на 25.11.2023 г. е напуснал дома си и до момента е в неизвестност.

admin

Над 40 участници от страната събраха Националните спортни игри за трансплантирани „Да! За живот!“

admin

Коментар