Общество

Стартира изграждането на 33 нови училищни сгради и детски градини

Стартира изграждане на 33 нови сгради на училища и детски градини. Други 57 предстои да бъдат реконструирани и обновени. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на отчета на работата на правителството за последните 9 месеца. По думите му, благодарение на инвестициите в нова материална база  24 000 ученици ще преминат на едносменен режим.

Проектите ще бъдат реализирани по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027, за която правителството осигури 240 млн. лв. 

Вече са одобрени за финансиране 90 проекта. От тях 47 са за детски градини, от които 24 за изграждане на нови сгради. 13 от тях ще са за изцяло нови детски градини и ясли в 10 населени места, а останалите ще са нови сгради на действащи детски заведения. Отделно в други 23 детски градини и ясли ще бъде направена реконструкция и пристрояване.

Предстои строителство и на 9 нови училищни сгради. Едната ще е за изцяло ново училище в София, а останалите 8 за нови сгради на съществуващи образователни институции. Други 34 училища ще бъдат ремонтирани и надстроени. 

Списъците с одобрените проектни предложения и одобреното финансиране са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката. Крайният срок за изпълнение и отчитане на дейностите е 31 декември 2027 г.

С реализирането на проектите ще бъде намален недостигът на места в детските ясли и ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. С преодоляване на недостига на места ще се осигури и достъп на всички деца до предучилищно образование от 4-годишна възраст с цел да се осигури възможност всички деца да получават предучилищното си образование в общински и държавни образователни институции и в по-голяма близост до местоживеенето им.

Поетапното изграждане на нови сгради за училища и пристрояването, разширяването и реконструкцията на съществуващи ще създадат пълноценни условия за организация на учебния ден на едносменен режим с цел повишаване качеството на образование в държавните и общинските училища.

Източник МОН

Вижте още

Корупцията – бич на слабите финансово страни

admin

Два нови STEM центъра бяха открити в ЮЗУ „Неофит Рилски“

admin

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

admin

АПИ: Републиканските пътища вече са в режим на зимно поддържане. Шофьорите да подготвят автомобилите!

admin

В ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе семинар на тема „Философско консултиране с фокус травма“

admin

„Ден на отворени врати с показ на въоръжение, бойна техника и демонстрация на способности“

admin

Коментар